<< strona główna

Siatka centylowa.

Na podstawie badań dużej populacji dzieci opracowano metody obiektywnej oceny prawidłowego rozwoju fizycznego. Do najczęściej stosowanych, należą ocena prawidłowego wzrastania i przyboru masy ciała dziecka w poszczególnych przedziałach wiekowych i z rozróżnieniem na obie płci.
Oto jak należy się nimi posługiwać:
-na osi poziomej naniesiony jest wiek dziecka w miesiącach lub latach,
-na osi pionowej zaznaczona jest waga lub wzrost dziecka.
Jeżeli poprowadzimy z tych dwóch punktów linie proste, to przetną się one na jednej z kilku krzywych, przebiegających przez diagram. Te krzywe mają oznaczenia od środkowej (50) w górę i w dół.
Linia środkowa jest oznaczeniem 50 centyla i oznacza, że 50% dzieci w tym wieku ma większą masę ciała (lub wzrost) a 50% mniejszą.
Za normę przyjmuje się rozpiętość pomiędzy 5 a 95 centylem. Jest w skazane aby odznaczać na siatce wagę i wzrost dziecka w poszczególnych miesiącach. Pozwoli to na ocenę prawidłowego rozwój u fizycznego.
Należy poczynić tu pewną uwagę; nie ma powodu do niepokoju, jeżeli dziecko mieści się w niższych przedziałach. Pamiętajmy, że każde jest inne i najważniejsze jest aby zbytnio nie zbaczało ze "swojej" linii rozwoju. Jeżeli tak się dzieje u dziecka dotychczas prawidłowo przybierającego - skontaktuj się z pędiatrą.

|kontakt| |reklama w potomku|
nota prawna